Generalforsamling

Afholdes i Cafe Time Out kl. 19.00

Dagsorden efter vedtægterne