Generalforsamling

Antal tilmeldte: 0 Pris: 0 DKK Lokation:
Østrupvej 3
3480 Fredensborg
Dato:
18-04-2023 19:00 - 21:00
Sidste frist for tilmelding:
10-04-2023
Beskrivelse

Generalforsamlingens dagsorden  

  1. Valg af dirigent og stemmetællere 
  2. Bestyrelsens beretning 
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
  4. Indkomne forslag 
  5. Forslag til handlingsplan og budget 
  6. Valg af bestyrelse og to suppleanter 
  7. Valg af revisor og suppleant 
  8. Evt. 

 

Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og endelig dagsorden med bilag offentliggøres 8 dage før.

Kontakt info

Disse informationer er krævet til at gennemføre online betalinger i henhold til de nye EU regler for sikker online betaling (3D secure). Læs mere omkring dette her.

Pris: 0 DKK